Moduly webaplikácii

  Web ŠtartWeb Self EditWebshop SelfWebShopWeb BAsic
Dátum - čas - meniny

Modul zobrazuje aktuálny dátum a čas ako meniny na dnešný a nasledujúci deň podľa slovenského kalendára.

Počítadlo návštev

Počítadlo návštev ukazuje štatistiku návštevnosti webovej stránky v delení - dnes, včera, tento týždeň, tento mesiac a celkový počet návštev.

RSS kanál

Modul pre zobrazenie  aktuálnych noviniek na iných serveroch napríklad www.sme.sk.  RSS formát poskytuje obsah celého článku, príp. jeho časť, odkaz na pôvodný článok a tiež iné metadáta. Tieto informácie sú posielané ako XML súbor nazývaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed alebo RSS kanál.

3.00 EUR
Partneri

Modul pre zobrazenie  loga partnerských webstránok  - po kliknutí na logo sa otvorí partnerská webstránka v novom okne prehliadača 

3.00 EUR
Statické menu

Statické jednoúrovňové menu sa neroluje do ďalších delení. Názvy jednotlivých položiek je možné meniť ľubovolne a tiež ich poradie. Počet tlačiítok je obmädzený, často ho obmädzuje iba vizuál stránky.

2 - úrovňové prístupové práva

2-úrovňové prístupové práva umožňujú  spravovať vlastné prihlasovacie konto a definovať nové kontá.

3 - úrovňové prístupové práva

3-úrovňové prístupové práva umožňujú  spravovať vlastné prihlasovacie konto a definovať nové kontá. Je možné rozlišovať medzi registrovaným užívateľom, manažérom a administrátorom.

Redakčný systém

Pomocou redakčného systému je možné vytvárať články, zaraďovať ich do sekcii a kategórii. Najnovšie články sa objavia vždy navrchu. Ku každému článku je možné priradiť 2 obrázky a jeden video link Youtube.

10.00 EUR
Open WYSIWIG editor


Hodnotenie článkov

Zhodnotenie akéhokoľvek článku čitateľom bodovo.

E-Shop

Modul e-shop umožňuje priradiť cenu k danému produktu, pričom produkt je možné objednať zaslaním e-mailu

E-Shop nákupný kosik

Pomocou nákupného košíku je možné nakupovať viacero produktov bez ukončenia nákupu. Obsah košíku je možné priebežne upravovať, mazať a dopĺňať. Po zaslaní objednávky obsahu košíku sa automaticky odošle mailová správa objednávajúcemu a predávajúcemu so zoznamom tovaru.

10.00 EUR
E-Shop Dodací list

Modul Dodací list umožní automatické vygenerovanie dodacieho listu s údajmi predávajúceho a kupujúceho a zoznamom tovaru spolu s ich cenou. po vygenerovaní dodacieho listu je zaslaný elektronickou správou objednávateľovi. Všetky dodacie listy sú archivované v databáze.

10.00 EUR
E-Shop Faktúra

Modul Faktúra umožní automatické vygenerovanie faktúry s údajmi predávajúceho a kupujúceho a zoznamom tovaru spolu s ich cenou prípadnou zľavou. Po vygenerovaní faktúry je zaslaná elektronickou správou objednávateľovi. Všetky faktúry sú archivované v databáze.

10.00 EUR
Zákaznícke zľavy

Modul Zákaznícke zľavy umožňuje vytvárať skupiny s konkrétnym definovaním percenta výšky zľavy z konečnej sumy nákupu. K takto definovanej skupine je možné ľubovoľne priraďovať a taktiež vylúčiť akéhokoľvek zákazníka. Pri zaradení zákazníka do akejkoľvek zľavovej skupiny je možné mu zaslat správu o pridelení zľavy. Definovaná zľava sa odpočíte z celkovej predajnej ceny konkrétneho nákupu.

15.00 EUR
25.00 EUR
Štatistika predaja

Pomocou štatistiky predaja je možné zistiť vývoj predaja jednotlivých zákazníkov za ľubovolne vybrané obdobia. Z tejto štatistiky je možné zistiť záujem (počet klikov) o konkrétny tovar a druh a počet reálne nakúpeného tovaru za vybrané obdobie. Vybranú štatistiku je možné uložiť do XLS súboru na možné ďalšie spracovanie.

10.00 EUR
15.00 EUR
Produktová analýza

Pomocou Produktovej analýty je možné zistiť vývoj predaja jednotlivých produktov za ľubovolne vybrané obdobia. Z tejto štatistiky je možné zistiť záujem všetkých zákazníkov (počet klikov) o konkrétny tovar a druh a počet reálne nakúpeného tovaru za vybrané obdobie. Vybranú štatistiku je možné uložiť do XLS súboru na možné ďalšie spracovanie.

15.00 EUR
5.00 EUR
15.00 EUR
Katalóg produktov

Katalóg produktov umožňuj rýchly prístup k jednotlivým oblastiam ponuky produktov. Katalóg je rozdelený poľa logickej kategorizácie. Za jednotlivými názvami kategórii je číslo s počtom produktov v danej kategórii.

Reklamný pútač

Reklamný pútač sa objavý hneď po spustení stránky formou flashovej aplikácie, pričom samotná stánka sa načíta do pozadia. Reklamný pútač automaticky zobrazuje vybraný obrázok po spustení stránky. Fukciu reklamného pútača je možné kedykoľvek vypnúť a zapnúť a môže sa aplikovať z ktorejkolvek časti stránky.

10.00 EUR
Reklamný mail

Reklamný mail môže byť vytvorený z ktoréhokoľvek produktu nahratého na stránke. Do obsahu reklamného mailu sa stiahne obrázok a textová časť produktu. Ku správe je možné dopísať text naviac, cenu a ďalšie podmienky. Po vytvorení reklamného mailu je možné ho zaslať vybraným registrovaným zákazníkom.

5.00 EUR
Odporúčané produkty

Odporúčané produkty sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na stránke, väčšinou na ľavom alebo pravom menu. Medzi odporúčané produkty možu byť zaradené iba produkty z stránky. Počet odporúčaných produktov nie je obmädzaný, väčšinou ho obmädzuje vizuál stránky.

5.00 EUR
Fotogaléria

Pod fotografie je možné umiestňovať ľubovoľný počet fotografii, každá može mať popisok. Každá z fotografii je nahratá vo formáte 800x600pix maximálne. Väčšie fotografie nebudú nahraté. Obrázok nesmie obsahovať v názve diakritické znaky, t.j. dľžne a mäkčene. Stránka automaticky vygeneruje zmenšený náhľad na obrázok.

20.00 EUR
Multi fotogaléria

Pod fotogalériu je možné umiestňovať ľubovoľný počet galérii s fotografiami, každá može mať popisok. Každá z fotografii je nahratá vo formáte 800x600pix maximálne. Väčšie fotografie nebudú nahraté. Obrázok nesmie obsahovať v názve diakritické znaky, t.j. dľžne a mäkčene. Stránka automaticky vygeneruje zmenšený náhľad na obrázok. Každá fotogaléria može byť upravená samostatne.

10.00 EUR
Úprava rozloženia fotogalérie

Fotogalériu je možné upraviť podľa želania. Môžu sa zmeniť rozmery náhľadov obrázkov, ich rozloženie a usporiadanie jednotlivých galérii.

5.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
Základné kontakty

Základné kontakty informujú návštevníka stránok o základných kontaktných údajoch: MENO FIRMY, ADRESA, MESTO, PSC, TEL, E-MAIL,

Rozšírené kontakty

Rozšírené kontakty informujú návštevníka stránok o všetkých kontaktných údajoch: MENO FIRMY, ADRESA, MESTO, PSC, TEL1, TEL2, E-MAIL1, E-MAIL2, ICO, DIC, IC PRE DPH, OBCH. REGISTER

5.00 EUR
Kontaktný formulár

Pomocou kontaktného formulára návštevník môže napísať podnet alebo otázku administrátorovi stránky. Pisateľ správy musí vyplniť svoju e-mailovú adresu, predmet správy a do textového poľa samotnú správu určenú prijímateľovi. Správa je zaslaná na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je možné použiť na zasielanie objednávok určitého tovaru. Položky na vyplnenie sa môžu meniť v závislosti od požiadaviek konkrétneho sortimentu.

10.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
Videogaléria

Videogaléria pracuje na báze zoskupenia videi v jednej zložke na stránke. Samotné video je potrebné natiahnuť na www.youtube.com, odkiaľ sa pomocou linku umiestni na stránku. K videu je možné doplnit názov a komentár.

15.00 EUR
10.00 EUR
Video dňa

Video dňa je náhodne zobrazené video na hlavnej stránke väčšinou v ľavom alebo pravom menu. Náhodný výber zabezpečuje program, na želanie je možné ho manuálne nastaviť. Podmienkou fungovania tohto modulu je mať aktívny modul VIdeogaléria.

5.00 EUR
Mapa - lokalizácia miesta

Mapa - lokalizácia miesta zobrazuje výrez z Google mapy s určením miesta sídla. Rozmer mapy je parametrizovateľný, označené miesto je možné priebežne meniť.

Mapa - lokalizácia viacerých miest

Mapa - lokalizácia viacerých miest zobrazuje výrez z Google mapy s určením niekoľkým miest sídla. Na jednu mapu je možné umiestniť len jednu lokalizáciu. Rozmer mapy je parametrizovateľný, označené miesto je možné priebežne meniť.

20.00 EUR
5.00 EUR
10.00 EUR
Plánovač s kalendárom udalostí

Plánovač udalostí je elektronický kalendár s možnosťou naplánovania jednotlivých udalostí na konkrétne dni a hodiny. Naplánované udalosti sa zobrazujú na stránke ako budúce aktivity.

Reklamný banner

Reklamný banner umiestnený na stránke je možné obsahovo meniť. Obsah bennera je daný natiahnutím obrázku alebo flash aplikácie s romerom pixelov predom udaných. Banner je možné vybaviť aktívnym linkom s odkazom.

15.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
Partneri s logami

Partneri s logami je možné umiestniť do akejkoľvek časti stránky, najčastejšie sa umiestňuje do ľavého alebo pravého stĺpca. Logá sa natiahnu z pomocou obrázku, k nim je možné doplniť aktívny hyper link.

5.00 EUR
Kurzový lístok

Aktuálne kurzové pomery podľa denného stavu Európskej banky. Umiestnenie kurzového lístku je možné zvoliť ľubovolne, najčastejšie je to ľavý alebo pravý stĺpec.

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia sa umiestňuje na ľubovolné miesto na stránke, najčastejšie do ľavého alebo pravého stĺpca. Predpoveď počasia sa aktualizuje automaticky z externých serverov. Predpoveď je možné prednastaviť na 2-4 dni dopredu ku konkrétnej lokalizácii.

Anketa

Anketa na stránke pôsobí oživujúco, administrátor stránky si môže prednastaviť anketnú otázku a možné odpovede. Návštevnící stránky si vybrejú z možných odpovedí a vidia vyhodnotenie výsledkov všetkých hlasujúcich.

Skrytý prihlasovací modul

Štandardnú prihlasovaciu časť je možné schovať a po kliknutú na určitú časť stránky sa prihlasovací modul objaví. Tento modul sa využíva pri graficky sofistikovanejších stránkach, kde prihlasovanie neladí s vizuálom stránky.

5.00 EUR
5.00 EUR
5.00 EUR
Najčítanejšie články

Modul najčítanejších článkov je možné umiestniť kdekoľvek na stránke, najčastejšie sa umiestňuje v ľavom alebo pravom stĺpci. Podmienkou je mať aktivovaný redakčný systém, kde sa umiestňujú a zverejňujú články.

5.00 EUR
5.00 EUR
Najnovšie články

Modul najnovších článkov je možné umiestniť kdekoľvek na stránke, najčastejšie sa umiestňuje v ľavom alebo pravom stĺpci. Podmienkou je mať aktivovaný redakčný systém, kde sa umiestňujú a zverejňujú články.

5.00 EUR
5.00 EUR
Odporučenie stránky priteľom

Pomocou tohto modulu možete svoju stránku odporučiť akémukoľvek priateľovi alebo známemu pomocou elektronického odkazu. Modul je možné umiestniť na stránke kdekoľvek.

5.00 EUR
Nastaviť ako Homepage

Pomocou tohto modulu je možné nastaviť aktuálne prehliadanú stránku na lokálnom počítači a internetovom prehliadači ako predvolenú.Táto stránka sa automaticky spustí zakaždým po spustení internetového prehliadača.

5.00 EUR
Moje konto

Možnosť zmeny vlastných prihlasovacích údajov a hesla kedykoľvek.

Vyhľadávanie Google

Vyhľadávanie pomocou Google umožňuje vyhľadávať priamo z Vašej stránky podľa definovaných kľúčových slov na vyhľadávači Google. Modul môže byť umiestnený kdekoľvek na stránke.

Link sociálnych sietí

Link zo sociálnych sietí je možné umiestniť kdekoľvek na stránke, najčastejšie sa umiestňuje do ľavého alebo pravého stĺpca. Obsah linku je preberaný z daného konta sociálnej siete.

Partnerské články

Odkazy na partnerské články je možné umiestniť kdekoľvek na stránke, najčastejšie sa umiestňujú do ľavého alebo pravého stĺpca.. Obsah odkazov je preberaný z partnerských článkov pomocou RSS. Tento modul môže byť aktívny len ak je aktivovaná služba RSS kanál.

5.00 EUR
5.00 EUR
Zmena headera/footera

Ak chcete pre každú podstránku Vašej stránky použiť odlišný header/footer (vrchná/spodná obrázková časť stránky) týmto modulom si to môžete ľubovolne dovoliť. Dodržané musia byť parametre veľkosti obrázku v pixeloch.

20.00 EUR
15.00 EUR
10.00 EUR
15.00 EUR
Prepínanie medzi vizuálmi

V prípade, že sa Vám zunoval Váš aktuálny vizuál je možné vytvoriť nový, pričom tento modul umožňuje reálne prepínanie medzi týmito vizuálmi s aktuálnou odozvou zmeny.

20.00 EUR
10.00 EUR
10.00 EUR
20.00 EUR
Prihláste sa